Löw-Beerovy vily

Löw-Beerovy vily ve Svitávce

Vily ve Svitávce pochází z počátku 20. století a mají společného autora. Je jím brněnský stavitel Josef Nebehosteny, který projektoval opravu budovy hlavního brněnského nádraží. K Löw-Beerrovým vilám ve Svitávce patřil skleník, který sloužil k pěstování okrasných květin. Skleník byl ve své době vytápěn. Nedostatečnou údržbou došlo k celkové devastaci stavby. V roce 2010 bylo navrhováno odstranění nebo prodej, ale Zastupitelstvo městyse Svitávka odsouhlasilo celkovou rekonstrukci. V současné době slouží skleník jako sezónní výstavní prostory.

Více informací se dozvíte v samostatných kapitolách o VELKÉ VILE a MALÉ VILE ve Svitávce.

 

Vila Arnolda Löw-Beera v Půlpencu

Reprezentativní vila byla postavena v letech 1912-1913 v katastru dnešní obce Chrastavec – Půlpecen brněnskou stavební firmou August Weisz. Autory
architektonického návrhu stavby jsou pravděpodobně Ludwig a Johann Weiszovi.
Vila má obdélníkový půdorys a mansardovou střechu. Architektem byla usazena do prudkého svahu nad silnicí z Brněnce do Chrastavce. Více informací ZDE ».

 

Löw-Beerovy vily v Brně

Od poslední třetiny 19. století do roku 1938 vybudovali, přestavěli nebo zakoupili příslušníci obou větví rodu Löw-Beerových v Brně řadu nemovitostí. Velmi populární mezi jeho příslušníky byla především brněnská ulice Hlinky, kde na počátku 20. století vlastnili celkem sedm domů. O těch nejznámějších se více dozvíte ZDE ».