Velká vila Löw-Beer ve Svitávce

 Výrazný rozvoj podnikatelských aktivit příslušníků rodiny Löw-Beerů se projevil i jejich snahou o vybudování náležitého reprezentativního sídla. Jelikož podstatná část jejich podnikání v oblasti textilní výroby byla soustředěna ve Svitávce, je logické, že si pro umístění tohoto sídla, Velké vily, zvolili právě Svitávku. Vila byla
vybudována v letech 1900-1902, a to podle návrhu brněnského stavitele Josefa Nebehostenyho.
Téměř zámecký charakter Velké vily s barokními a klasicistními prvky se promítá v celkové hmotě i měřítku stavby, na průčelích, ale i v dispozici, která je řešena jako podélný dvoutrakt. Již při vstupu do budovy upoutalo pozornost noblesní mramorové schodiště, které ústí do obrovské haly. Zde se nacházel další dominantní prvek, a to reprezentativní schodiště vedoucí do prvního patra budovy. Stěny v této hale byly potaženy zeleným, stříbrem protkávaným brokátem. V hale se nacházel krb, stával zde i kulečník, šachový stolek, zelená kožená křesla, brokátem potažená lavice. Kromě klasických pokojů zde byla knihovna s tisíci svazky nebo hostinský pokoj se starožitným nábytkem. Vnitřní část vily prošla v polovině 30. let 20. století přestavbou, kterou inicioval Fritz Löw-Beer a to podle projektu architekta Rudolfa Baumfelda.
 

Velká vila v současnosti (exteriér)

Velká vila v současnosti (interiér)

Historické fotografie Velké vily z 30. let

Projekt svitáveckých vil a jejich okolí

Originály těchto projektů byly objeveny teprve nedávno. Do té doby byl autor uváděn jako neznámý. Díky tomuto nálezu víme, že autorem projektu stavby Velké vily byl brněnský architekt Josef Nebehosteny, který navrhl přestavbu hlavní budovy brněnského nádraží.


Průčelí Velké vily
 
  
Velká vila - obytný dům - řez
 

Velká vila - 1. NP

Velká vila - 2. NP

Velká vila - půda