Vila Arnolda Löw-Beera v Půlpencu

Reprezentativní vila byla postavena v letech 1912-1913 v katastru dnešní obce Chrastavec – Půlpecen brněnskou stavební firmou August Weisz. Autory
architektonického návrhu stavby jsou pravděpodobně Ludwig a Johann Weiszovi.
Vila má obdélníkový půdorys a mansardovou střechu. Architektem byla usazena do prudkého svahu nad silnicí z Brněnce do Chrastavce. Přední část budovy stojí na uměle navršené terase s přední kamennou stěnou. Od silnice se směrem k vile zdvíhalo dvouramenné schodiště s kamennými stupni, lemované sloupkovými balustrádami. Jde o stavbu stylově zakotvenou mezi pozdní středoevropskou secesí a modernu, a to především díky střídmé, avšak výrazově bohaté fasádě. Původně stála uprostřed rozsáhlé a upravené zahrady, která měla charakter parku. Rostlo zde mnoho vzácných stromů a keřů. V areálu zahrady, a to v části nad samotnou vilou, se nacházelo koupaliště a tenisové kurty.

Vila dnes
Po roce 1945 byla vila znárodněna a postupně přeměněna na bytový dům o několika bytových jednotkách. Přes řadu negativní stavebních zásahů zůstalo základní prostorové schéma objektu zachováno, stejně jako relativně velké množství originálních detailů. Vila tak byla v říjnu roku 2006 prohlášena kulturní památkou (je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 102007) a následně proběhla, za podpory Pardubického kraje, rekonstrukce  venkovní části domu.

Firma August Weisz
Stavební firmu založil August Weisz (1834-1907), stavitel a majitel domu v Brně. Po jeho smrti převzali firmu dva z jeho čtyř synů, a to Ludwig Weisz (1872-1945), architekt a profesor německé státní živnostenské školy a ing. Johann Weisz (1885-1936), stavitel. Právě Johann Weisz signoval v roce 1912 stavební plány vily v Půlpecnu. Lze jej proto považovat nejen za stavitele, ale s velkou mírou pravděpodobnosti i za architekta zmíněné vily (vedle možné spolupráce jeho bratra Ludwiga).
Firma August Weisz poté realizovala pro Arnolda Löw-Beera i některé další stavby v Brněnci, prokazatelně se jednalo o stavbu domu pro úředníky čp. 43 (zde jako architekt uveden Ludwig Weisz).
 

Historické dokumenty

Vzhled vily v současnosti (exteriér)

Vzhled vily v současnosti (interiér)