Firma Moses Löw-Beer, Svitávka

V roce 1838 koupil Moses Löw-Beer, původně židovský familiant z Boskovic, soukenickou valchu ve Svitávce a na jejím místě vybudoval v roce 1843 přádelnu vlny. Ovšem již o dva roky dříve, tedy v roce 1841, obdržel výnosem zemského gubernia jednoduché tovární oprávnění k provozu přádelny vlny. Tak byly položeny základy textilní firmy, která až do roku 1938 nesla název Moses Löw-Beer.

Podstata úspěchu löw-beerovského textilního podnikání spočívala v jednoznačné orientaci na výrobu levného textilního zboží, a to za použití starých látek a jejich dalšího zpracování. Především díky tomuto zaměření dokázala firma úspěšně čelit anglické konkurenci. Postupně se tak propracovala mezi rakouskou textilní elitu.

Díky výborným konexím majitelů patřil podnik celá desetiletí mezi přední dodavatele vojenského eráru.
I z těchto důvodů firma rychle expandovala, a to ve Svitávce i jinde. V roce 1862 tak byla postavena nová továrna v Brně v ulici Křenové č. 76 (nyní Čechyňská ulice č. 14), v roce 1883 zde byl provoz doplněn i o výrobu vlněného zboží. Později vznikly další pobočné závody, např. Trhonice (osada Benátky, dnes okres Žďár nad Sázavou), Fischamend u Vídně nebo Zaháň/Sagan v Prusku (nyní Żagañ, Polsko). V roce 1910 firma zaměstnávala 1700 pracovníků.
Nezůstalo však jen u textilu. Již v roce 1870 nechal Max Löw-Beer postavit cukrovar v Uhorské Vsi (dnes Záhorská Ves, Slovensko), který svou výrobní kapacitou patřil mezi největší podniky svého druhu v Evropě. Vznikl zde i lihovar. Příslušníci rodiny Löw-Beerů spoluvlastnili i firmu Leo Czech a spol., pálení vápna a cihel a tovární výroba portlandského cementu v Brně-Maloměřicích.
 

Firma Moses Löw-Beer - historické dokumenty a fotografie

Příchod podnikatelské rodiny Löw-Beerových do Svitávky přinesl městečku a jeho obyvatelům celou řadu zásadních změn. Charakter obce tak doznal radikální proměnu, když se z původně téměř čistě zemědělské obce stalo jedno z průmyslových center politického okresu Boskovice, jehož význam z hlediska podnikatelských aktivit přerostl rámec okresu.

Firma Moses Löw-Beer budovala jak samotné tovární budovy, tak celou řadu společenských i soukromých staveb, které nechala postupně vystavět pro své zaměstnance. Jednalo o dvě tzv. kasina (zde se nacházela jídelna pro dělníky, společenské místnosti, byty) nebo o úřednické a dělnické byty. V roce 1910 byl pro firmu navržen projekt nového dělnického sídliště na pláni jižně od městečka.

Svitávka v současnosti