Knižní publikace "Löw-Beerovy vily a historie jedné podnikatelské rodiny"

Autory knížky jsou PhDr. Dagmar Černouškouvá, PhDr. et Mgr. Petra Svobodová, PhD., Mgr. Vladimír Velešík ml, Mgr. Vladimír Velešík (ed.)

Ukázka z knihy:
"Žil byl kdysi jeden chudý obchodník a ten měl pět synů." Tato věta se může zdát jako začátek pohádky. V příběhu, který se v následujícíh kapitolách bude odehrávat, však o pohádku nejde. Chudý obchodník zřejmě nebyl v našem případě chudý, ale naopak šlo o majitele výnosného obchodu s kůžemi. Jmenoval se Salomon Löw-Beer, ale toto jméno nebylo jeho jménem rodným. Byl totiž obyvatelem židovské obce v moravském městě Boskovicích a jeho císař chtěl, aby všichni Židé měli německá jména. Nám, kteří žijeme o více než dvě století později, tak neobyčejně ztížil možnost dozvědět se cokoliv konkrétnějšího o vzdálených předcích našeho obchodníka. O tom, odkud přišli do Boskovic, co je k tomu vedlo a jaké byly jejich životní osudy. Naše vyprávění však nebude příběhem předků obchodníka Salomona, nýbrž jeho potomků, jejichž osudy se v mnoha ohledech pohádce podobají, ale na rozdíl od ní nekončí šťastně. Skončil však jejich příběh nešťastně? A skončil vůbec...?

Rádi byste se o rodině Löw-Beerů dověděli více? Pokud ano, stahněte si knižní publikaci "Löw-Beerovy vily a historie jedné podnikatelské rodiny" v elektronické podobě (velikost 40 MB).