Putovní výstava

Výstava vznikla v rámci realizace projektu spolupráce Programu rozvoje venkova s názvem: "Löw-Beerovy vily", který společně připravily Místní akční skupina Boskovicko PLUS a Místní akční skupina Svitava.

Autor libreta: Mgr. Vladimír Velešík st.
Autoři textů: Mgr. Vladimír Velešík st., PhDr. Dagmar Černoušková
 

Panely putovní výstavy (pro detail klikněte na obrázek)

 
Rodokmen - Svitávka
Panel č.1 (PDF 8,3 MB)
 
Rodokmen - Svitávka
Panel č.1b (PDF 0,9 MB)
 
Rodokmen rodiny Löw-Beerovy - Brnenec
Panel č.2 (PDF 2,4 MB)
Rodokmen rodiny Löw-Beerovy - Brnenec
Panel č.2b (PDF 10,3 MB)
Svitávka - Malá vila Löw-Beer
Panel č.3 (PDF 11,1 MB)
 
Svitávka - Malá vila Löw-Beer
Panel č.3b (PDF 6,1 MB)
 
 
Svitávka - Velká vila Löw-Beer
Panel č.4 (PDF 11,5 MB)
 
Svitávka - Velká vila Löw-Beer
Panel č.4b (PDF 11,4 MB)
 
Vila Arnolda Löw-Beera v Půlpencu
Panel č.5 (PDF 10 MB)
Vila Arnolda Löw-Beera v Půlpencu
Panel č.5b (PDF 14,8 MB)
Löw-Beerovy vily v Brně
Panel č.6 (PDF 7,1 MB)
 
Löw-Beerovy vily v Brně
Panel č.6b (PDF 10,6 MB)
 
 
Firma Moses Löw-Beer, Svitávka
Panel č.7 (PDF 7,3 MB)
 
Firma Moses Löw-Beer, Svitávka
Panel č.7b (PDF 8,1 MB)
 
Firma Aron und Jakob Löw-Beer`s Söhne Brnenec
Panel č.8 (PDF 7,4 MB)
Firma Aron und Jakob Löw-Beer`s Söhne Brnenec
Panel č.8b (PDF 8,1 MB)
Svitávka
Panel č.9 (PDF 13 MB)
Svitávka
Panel č.9b (PDF 8,2 MB)
 
 
 
Brněnec
Panel č.10 (PDF 31,9 MB)
 
Výstava Löw-Beerovy vily
Panel č.10b (PDF 12,8 MB)
 

 

Použité fotografie: Jaroslav Horák; Pavel Krejcar, Eva Hercogová,David Židlický; Löw-Berovy vily, spolek; Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Blansko; Státní oblastní archiv Zámrsk - Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Archiv města Brna; Městské muzeum a galerie ve Svitavách; Ústřední archiv zeměměřičství a katastru; Vila Tugendhat; Národní památkový úřad, územní odborné pracoviště v Brně; Muzeum Boskovicka; Městys Svitávka


Grafická úprava a tisk: Jaroslav Kopecký REKLAMA JAREK

Poděkování: Pavel Krejcar, kronikář městyse Svitávka; Jaroslav Zoubek, místostarosta městyse Svitávka; Miroslava Holasová, městys Svitávka; Mgr. Radoslav Fikejz, Městské muzeum a galerie Svitavy; Mgr. Stanislav Konečný, SokA Litomyšl; Stanislav Vosyka, SOkA Litomyšl; Eva Hercogová; PhDr. Zdeněk Vácha, Národní památkový úřad, ředitel
územního odborného pracoviště v Brně; PhDr. Jaromír Hanák, Muzeum Brněnska; Mgr. Dagmar Hamalová, ředitelka Muzea Boskovicka; Mgr. Petr Vítámvás, Muzeum Boskovicka; PhDr. Božena Kovářová, ředitelka SOKA Blansko