Projekt "Löw-Beerovy vily"

V letošním roce probíhá projekt „Löw-Beerovy vily“. Je to společný projekt MAS Boskovicko plus a MAS Svitava.

Smyslem tohoto projektu je komplexní a ucelené využití dochovaných historických souvislostí v regionu, které měly vazby na rozvoj textilního průmyslu v 19. a 20. století. Za tento rozvoj v obou regionech vděčíme ve velké míře rodině Lőw-Beerů. Ta byla velmi košatá a rozvětvená, zbyly po ní nejen tovární haly, ale i unikátní stále stojící kulturní památky vil v Brně, Chrastavci a ve Svitávce.

Zároveň chceme osvětlit rodinné vazby rodu a jejich návaznost na další unikátní stavby, které byly rodem financovány. Je to vila Lőw-Beer v Brně na ul. Drobného a vila Tugendhat na ul. Černopolní. Málokdo ví, že svitávecké vily mají s touto světově známou funkcionalistickou vilou Tugendhat hodně společného. Původní majitelka vily Gréta Tugendhatová je dcera Alfréda Löw-Beera, který postavil malou vilu ve Svitávce. Gréta se narodila v roce 1903 v Brně, ale část dětství prožila ve Svitávce. Bydleli zde nejen její rodiče, Alfréd a Marianne Löw-Beerovi, ale i oba strýcové Benno a Rudolf s rodinami. Malá Greta tak vyrůstala obklopená svými bratranci a sestřenicemi. Alfred, Rudolf a Benno Löw-Beerovi vlastnili ve Svitávce velkou textilní továrnu, která nesla název Moses Löw-Beer. Jmenovala se tak po Gretině pradědečkovi, který ji na počátku 40. let 19. století založil, a to jako továrnu na spřádání vlny.“ Po sňatku Gréty s Fritzem Tugendhatem, kupuje Alfréd Löw-Beer novomanželům pozemek v ulici Černopolní v Brně na stavbu vily Tugendhat.

Výsledkem projektu je komplexní a korektní informovanost občanů obou regionů i jejich návštěvníků o významu rodiny Lőw-Beer na život a zaměstnanost území v 19. a 20. století. Vybudovali zde nejen továrnu pro zaměstnání a obživu, ale i domy k bydlení, obchody, služby a dokonce i třeba kasína.

Výstupem projektu bude kniha a cca 20 min. film o rodině Löw-Beerů a textilním průmyslu, propagační letáky a putovní výstava. Vše bude představeno na konferenci, která se bude konat 30. srpna 2014 ve Svitávce.

Jaroslav Zoubek
místostarosta městyse Svitávka

Miroslava Holasová
manažerka projektu